Menu

Tomasz Jagła

O mnie

Jestem dyplomowanym psychologiem w trakcie Podyplomowego Kursu Psychoterapii przygotowującego do Certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiadam uprawnienia mediatora ds. rodzinnych. Ukończyłem również kurs pomocy psychologicznej w ujęciu Gestalt. Jestem członkiem PTP - Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiadam również uprawnienia Psychologa Transportu i Medycyny Pracy

Psychologia oraz psychoterapia są moją pasją, co pozwala mi realizować własne zainteresowania zarówno w sferze rozwoju osobistego jak i zawodowego. W zakresie psychologii, główne obszary moich zainteresowań to: diagnoza - czyli opis zarówno pozytywnych jak i negatywnych właściwości psychicznych człowieka, oraz pomoc psychologiczna - która najczęściej dotyczy trudności w budowaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z osobami bliskimi. W dziedzinie psychoterapii zgłębiam zwłaszcza problematykę zaburzeń lękowych oraz depresyjnych.

Jak pracuję

Głównie koncentruję się na podejściu poznawczo – behawioralnym. W swojej pracy wykorzystuję również elementy podejścia psychodynamicznego jak i Gestalt. Pomagam zarówno osobom dorosłym jaki i młodzieży.

Kieruję się standardami Kodeksu Etyki Zawodu Psychologa, co gwarantuje uczestnikom pełną dyskrecję i anonimowość. Spotkania terapeutyczne odbywają się w atmosferze wzajemnego zaufania, troski oraz zrozumienia.

Dbając o dobro klienta nie udzielam porad telefonicznych ani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prywatnie

Uwielbiam góry i zwierzęta.