Menu

Pychoterapia jako forma pomocy

O psychoterapii

Psychoterapia to forma profesjonalnej pomocy osobom cierpiącym z powodu różnego rodzaju trudności natury psychicznej i problemów osobistych. Ma na celu zmobilizować do zmiany tego co sprawia cierpienie i wpływa na jakość życia, wzmocnić, pomóc w odnalezieniu spokoju i radości w swoim życiu.

Polega na rozmowie, podczas której klient ujawnia swoje doświadczenia, uczucia a także swoje cele i oczekiwania, co do terapii. Terapeuta ze swojej strony informuje o sposobie pracy i przebiegu sesji terapeutycznych a także dzieli się swoim rozumieniem wewnętrznego świata klienta, wspiera i towarzyszy.

Na sesji klient dzieli się z terapeutą swoim doświadczeniem, trudnościami z życia osobistego. Pomiędzy terapeutą a klientem jest zawierany kontrakt terapeutyczny, który zawiera cele i oczekiwania klienta, a także częstotliwość spotkań.

Warunki psychoterapii

Po stronie klienta pozostaje decyzja o podjęciu terapii, która wiąże się dodatkowo z zaakceptowaniem takich warunków jak:

 • regularności spotkań,
 • zaangażowania i aktywnego udziału poprzez mówienie o swoich uczuciach, myślach, fantazjach,
 • brania odpowiedzialności za siebie,
 • przestrzegania zasad odwoływania sesji oraz kończenia sesji terapeutycznej,
 • odpłatności za psychoterapię.

Kiedy warto podjąć psychoterapię?

Wskazaniem do podjęcia psychoterapii może być między innymi:

 • cierpienie wywołane lękiem,
 • stany depresyjne,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, ortoreksja),
 • sytuacje kryzysowe (żałoba, choroba własna lub osoby bliskiej, rozpad związku, strata dziecka, współmałżonka, osoby bliskiej),
 • niska samoocena (brak wiary w swoją skuteczność, brak sprawczości swojej osoby),
 • trudności w związku,
 • doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej, strukturalnej),
 • problemy w kontaktach społecznych i rodzinnych,
 • trudności wynikające z wejścia w nowy etap życia (dorastanie, małżeństwo, nowy związek, rodzicielstwo),
 • zaburzenia zachowania (agresja fizyczna, kradzieże, etc.)
 • depresja młodzieńcza i obniżony nastrój, zaburzenia snu, łaknienia, myśli samobójcze
 • depresja poporodowa.

Psychoterapia służy pomocą także:

 • rodzicom i opiekunom doświadczającym problemów wychowawczych,
 • osobom uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu,
 • osobom współuzależnionym, DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików).

Jeżeli są Państwo niepewni lub mają Państwo wątpliwości czy psychoterapia jest odpowiednim rozwiązaniem w Państwa sytuacji, zachęcam do kontaktu.