Menu

Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia indywidualna

To regularne, cotygodniowe spotkania terapeuty z klientem. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest zawsze konsultacjami (1 - 3 spotkania), które ma na celu zorientowanie się w trudnościach, sytuacji, a także możliwościach zgłaszającej się osoby co umożliwi odpowiednie dobranie formy pomocy.

Terapia krótkoterminowa

Ten rodzaj terapii trwa kilka miesięcy i wskazany jest w momencie doświadczania przez klienta kryzysu spowodowanego takimi wydarzeniami jak utrata osoby bliskiej, choroba, utrata pracy, rozpad związku, samotność.

Terapia długoterminowa

Jest procesem zmierzającym do wyleczenia, polega na głębszym zrozumieniu samego siebie swoich uczuć, myśli, potrzeb, historii życia. Długoterminowa praca pozwala na dotarcie do przyczyn mechanizmów działania klienta; jednocześnie prowadzi do pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu, lepszego samopoczucia i poczucia sprawczości. Zakończenie terapii następuje w momencie kiedy obie strony – terapeuta i klient uznają, że wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Psychoterapia małżeńska
Psychoterapia par

Związek małżeński czy partnerski łączy ze sobą życie dwóch osób, które wnoszą do związku różne poglądy, tradycje, oczekiwania. Bycie razem polega na uczeniu się siebie nawzajem, zawieraniu kompromisów i nieustannych negocjacji. Bywa, że czasem wypracowanie wspólnego języka staje się niemożliwe, co może powodować oddalenie się od siebie, impas. Psychoterapia par i małżeństw jest dla tych z Państwa, którzy pragną pokonać trudności, rozwiązać konflikty i poprawić jakość swojego związku poprzez osobę bezstronnego terapeuty, który pomaga wzajemnie się usłyszeć i odnaleźć nowe satysfakcjonujące obie strony rozwiązania.

Terapia rodzinna

Skierowana jest do rodziców i dzieci przeżywających trudności w wzajemnych relacjach. Terapeuci rodzinni zajmują się pomaganiem w zrozumieniu zjawiska wewnątrzrodzinnego, relacji między członkami rodziny, konfliktami a także dysfunkcjonalnymi przekazami transgeneracyjnymi (międzypokoleniowymi), które mogą nieświadomie wpływać na życie powodując cierpienie i blokadę w drodze do samorealizacji.