Menu

Joanna Górka

O mnie

Jestem dyplomowany psychologiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Stacjonarnym Młodzieżowym oraz na Oddziale Afektywnym Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, na Oddziale Psychiatrycznym Kraków – Śródmieście Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego. Uczestniczyłam w projekcie Mosty 3 (program przeznaczony dla dzieci z rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu). Prowadziłam również zajęcia dla dzieci w Ośrodku Twórczej Edukacji w Krakowie. Ukończyłam również szkołę trenerów biznesu Matrik w Krakowie. Wiedzę poszerzałam biorąc udział w licznych szkoleniach w obszarze diagnozy klinicznej, neuropsychologii, terapii par, interwencji kryzysowej.

Obecnie pracuję na Stacjonarnym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Psychogeriatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Jestem również w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty.

W ramach gabinetu prowadzę psychoterapię zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, emocjonalnych, depresji, jak również interwencję kryzysową i pomoc psychologiczną.

Jak pracuję

Moją pracę terapeutyczną opieram na teoretycznych podstawach podejścia psychodynamicznego. Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym jest formą leczenia polegającą na budowaniu relacji między Pacjentem a terapeutą. Relacja terapeutyczna tworzy bezpieczną przestrzeń dla Pacjenta, który ma możliwość dzielenia się z terapeutą swoimi trudnymi i bolesnymi doświadczeniami życia.

W procesie psychoterapii terapeuta towarzyszy Pacjentowi w odkrywaniu wpływu nieświadomych obszarów jego wewnętrznego świata na sposób i jakość codziennego funkcjonowania Pacjenta, czyli na budowanie relacji z innymi, na przeżywanie siebie oraz wypełnianie ról społecznych. W relacji terapeutycznej te dysfunkcjonalne sposoby działania zostają uświadomione, nazwane, przemyślane i zrozumiane, co prowadzi do zmiany w sferze emocji, poznania i zachowań.

Rozumiem, że skoro poszukujesz pomocy psychologa, może to oznaczać, iż borykasz się z trudnościami, które przeszkadzają Tobie osiągać w pełni satysfakcjonujące życie. Obecna sytuacja może być wynikiem dłużej trwającego kryzysu lub nagłych wydarzeń, które spowodowały osłabienie Twoich zdolności do radzenia sobie i adaptacji. Pomoc przyjaciół oraz wsparcie są bardzo ważne, jednak czasem nie wystarczają, by rozwiązać swoje problemy. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc specjalisty. Jeśli jesteś zdecydowany na pracę nad sobą oraz otwarty na dokonywanie zmian, co może się wiązać z trudnym czasem w Twoim życiu, zapraszam do gabinetu.

Prywatnie

Uwielbiam taniec, góry i rozmowy z ludźmi.